Snart hittar du Arbeta säkert i ny utformning på www.tya.se men även fortsättningsvis på arbetasakert.se

Hur kan du som arbetsledare använda dig av feedback i arbetsmiljöarbetet?

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen för att motivera, förändra och förbättra beteenden som påverkar säkerheten i arbetet. Att ge positiv feedback på säkra beteenden och konstruktiv feedback på riskfyllda beteenden är viktiga verktyg för en arbetsledare.

För att vara effektiv ska feedback komma så snart som möjligt, beskriva beteendet och konsekvenserna, vara ärlig och ha ett tydligt syfte att hjälpa.

Vid all typ av feedback gäller det att beskriva beteendet och dess effekt så objektivt som möjligt. Beskrivningarna bör undvika tolkningar och istället vara observerbara, pålitliga, mätbara och specifika.

Läs mer om feedback här